I'M A GRAPHIC DESIGNER WHO THINKS DIFFERENTLY

Vad jag gör som grafisk formgivare

NG Design finns här för att hjälpa dig och ditt företag att skapa visuell kommunikation och marknadsföring. Dessutom med att uppnå bästa varumärkesidentitet och strategier baserat på verksamhetsbehov och målbild.

Med min bakgrund som konstnär, kunskap och erfarenhet inom grafisk design samt min utbildning inom Computer Graphics Design är jag övertygad om att jag kan hjälpa er, små och medelstora företag, att hitta

bästa kreativa och visuella lösningar.


Jag är utbildad inom UX Design, där jag förvärvat kunskaper för att på ett professionellt sätt nyttja metoden Design Thinking, vilket särskiljer mig från andra i samma bransch.

Graphic Design

min hemsida, grafisk formgivare, logga, logotyp, visitkort, marknadsföring, design, ng design, ide, grafik, ux design, web site, reklam, SEO, images, 3D modeller, analys, hemsida strategi, design thinking, art, konst,

Jag stöttar dig att skapa visuell kommunikation åt ditt företag. Samtliga typer av marknads-föringsprodukter och illustrationer är skräddarsydda efter era behov.

Webbdesign och utveckling

min hemsida, grafisk formgivare, logga, logotyp, visitkort, marknadsföring, design, ng design, ide, grafik, ux design, web site, reklam, SEO, images, 3D modeller, analys, hemsida strategi, design thinking, art, konst,

Jag designar interaktiva hemsidor baserade på analys, användbarhet och design. Bli nära dina kunder med en fin och stilig hemsida för att ha en framgångsrik verksamhet.

UX Design

min hemsida, grafisk formgivare, logga, logotyp, visitkort, marknadsföring, design, ng design, ide, grafik, ux design, web site, reklam, SEO, images

Min roll som UX Designer innebär att skapa förståelse för dig och ditt företag, men också din kundmålgrupp och deras grundläggande behov.​

NG Design finns här för att hjälpa dig

min hemsida, grafisk formgivare, logga, logotyp, visitkort, marknadsföring, design, ng design, ide, grafik, ux design, web site, reklam, SEO, images, 3D modeller, analys, hemsida strategi, design thinking, art, konst,

Baserat på din idé skapar vi en handlingsplan tillsammans, som vi därefter konkretiserar till ett koncept. När vi har hittat ett framgångsrikt koncept kan jag stötta vidare genom att leverera produkter så som:

  • Logotyp
  • Hemsida
  • Visitkortsdesign
  • Reklamdesign

Min spetskompetens

Photo by Amélie Mourichon on Unsplash

Jag är utbildad User Experince Designer (UXD) med fokus på DesignThinking metoden. Design Thinking är en iterativ process där jag jobbar systematiskt för att kartlägga och förstå användaren samt analysera dess behov genom userbility och usefulness som tillhandahålls i interaktionen med en produkt.

Nicoleta

Kreativa lösningar för din marknads­föring

Mitt mål som designer är inte endast att skapa en attraktiv och visuell webbsida, utan är också att hitta en god struktur och prioriterade strategier för framgångsrik marknadsföring.

Jag omdefinierar problemställningar för att hitta alternativa strategier och lösningar som kanske inte direkt uppfattas med vår initiala förståelsesnivå.

Nicoleta Craciun